§ 85 – Ekkenberg Netværk

De unge

Vi tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Målgruppen retter sig mod unge borger (kaldt “unge”) over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst, Lettere Udviklingshæmning eller lignende tilstødende problematikker. De este af vores unge er i 20erne eller 30erne. De este bor hos os i ere år.

Vi laver skræddersyede tilbud til hver enkelt ung – uanset støttebehovet. Vi har hverken minimums- eller maksimumsloft.

Personalet

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale. Der er ligeledes ansat en sygeplejerske, samt personaler med håndværksmæssig baggrund. Derudover er der også pædagoger med dobbeltuddannelser som massør, NADA-uddannet og Yoga-instruktør. Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Herudover er der tilknyttet en ekstern psykolog Majken Dumong og en overlæge i psykiatri Inger Beck.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte unge.
Der er indrettet ere fælleslejligheder, som fungerer både som kontor, fællesrum for beboerne samt mødelokale.

Der kan ligeledes tilknyttes en nattevagt, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.

Pædagogikken

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde de unge der, hvor de er.  Vi skaber glæde og trivsel for den enkelte.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel ung, samtidig med klare færdselsregler for og i fællesskabet, er med til at understøtte alle unges positive udvikling og gode trivsel.

De fysiske rammer

Mange er vores unge mennesker vil gerne bo tæt på fælleslejlighederne. Vi kan ofte være behjælpelige med at finde egnede lejligheder i Slagelse. Nogle unge bor i en 2-værelses-lejlighed. Her bor man alene og behøver ikke at dele faciliteter med andre. Der er også mulighed for at bo sammen to og to, hvis matchet passer og man ønsker det.

Støtten

Der gives støtte, vejledning og rådgivning til den unge i eget hjem. Støtten ydes med henblik på, at han/hun får udviklet egne kompetencer til at varetage diverse dagligdags rutiner. Den unge lever et selvstændigt liv, men med os på sidelinjen til at bidrage med mulige løsninger på de problemstillinger, som den unge møder. Det kan være alt fra de dagligdags gøremål, til arbejde og uddannelse. Vi yder, alt efter den unges behov og bevilling, x-antal støttetimer, som bliver fastlagt i løbet af ugen i samarbejde med den unge. Derudover vil vores projektafdeling blive en del af tilbuddet. Her har den unge mulighed for at deltage i fællesarrangementer som spisning, sport, computer café, filmaftener m.m.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

To gange om året lejer vi et sommerhus, som er omkostningsfrit for beboerne. De sidste 3 år har vi også været på vinterferie i Sverige, med en beskeden egenbetaling for beboerne.

Opgangsfællesskabet

Absalonsgade 24 er et opgangsfællesskab som tæller i alt otte lejligheder. Opgangsfællesskabet er også beliggende centralt i Slagelse tæt ved tog- og busstation.

De unge bor enten to og to eller alene, - forudsat at de har økonomi til dette. Alle lejlighederne er treværelses lejligheder, dvs. at hvis man bor to i en lejlighed, har man sit eget værelse, men deler toilet/bad og køkken.
To af lejlighederne fungerer som personalelejlighed, hvor personalet har et kontor, men hvor der også er en stor spisestue samt tv-stue. Det betyder, at de unge har mulighed for at samles flere ad gangen under f.eks. fællesspisning eller når der skal holdes møder. Ligeledes giver det også de unge en mulighed for at mødes på neutral grund for at se tv, spille spil, eller lignende.

Hver aften gives der tilbud om fællesspisning til de unge.
Der er bemanding alle ugens dage inklusiv weekender.

Særligt om Aktivitets-og samværstilbuddet Projekten

Formålet med projekttilbuddet er at tilbyde et samlingssted for de unge. Et alternativt aktivitets- og samværstilbud, så de unge får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter. Uanset om de er i stand til at varetage et job, beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

I projektlejligheden er der mulighed for diverse aktiviteter, der spænder fra computercafé / hjemmebiograf til kreative aktiviteter, bordfodbold, bordtennis og fælles ture, arrangementer.

Vi ønsker, at tilbuddene i Projekten skal være med til at opretholde eller forbedre de unges personlige og sociale færdigheder, men alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. De er frivillige og eksisterer langt hen ad vejen på brugernes præmisser. Igennem de fælles aktiviteter får vi muligheden for at opbygge en relation, som med tiden kan danne fundamentet for en begyndende udvikling såvel personligt som socialt. 

I Projekten er der mulighed for:

  • At den unge gennem aktiviteterne med andre unge opnår større selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder – så den unge på sigt i højere grad vil kunne benytte sig af samfundets almindelige tilbud.
  • At skabe mulighed for, at den enkelte kan udvikle og vedligeholde personlige færdigheder gennem udfordrende og meningsfulde aktiviteter. Herunder anser vi det for særlig vigtigt at støtte de unge i at (videre-)udvikle evnen til relationsdannelse.
  • At hjælpe den unge med at finde alternative og mere hensigtsmæssige strategier i kontakten med andre.
  • Desuden skaber Projektens tilbud mulighed for at den unges daglige pædagogiske personale kan foretage observationer i forhold til, hvordan den enkelte unge med tiden udvikler sine sociale kompetencer, med henblik på at evaluere på den pædagogiske indsats og justere den, så den fortsat vil være meningsgivende og målrettet.