Ekkenberg Netværk §§ 85, 107 og 108

Beboerne

Vi tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Målgruppen retter sig mod unge borgere over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst, Lettere Udviklingshæmning eller lignende tilstødende problematikker. De fleste af vores beboere er i 20erne eller 30erne. De fleste bor hos os i flere år.

Vi laver skræddersyede tilbud til hver enkel beboer – uanset støttebehovet. Vi har hverken minimums- eller maksimumsloft.

Personalet

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale. Der er ligeledes  personaler med flere eller andre uddannelser, herunder med håndværksmæssig baggrund. Derudover er der også pædagoger med dobbeltuddannelser som massør, NADA-uddannet og Yoga-instruktør. Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Herudover er der tilknyttet en ekstern psykolog Lars Jørgensen og en overlæge i psykiatri Inger Beck samt psykolog Christina Sommer.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik og meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.
Der er indrettet flere fælleslejligheder, som fungerer både som kontor, fællesrum for beboerne samt mødelokale.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt i vores botilbud, og der er mulighed for en rådighedsnattevagtsordning for beboerne i §85, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.

Pædagogikken

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde beboerne der, hvor de er.  Vi skaber glæde og trivsel for den enkelte.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel beboer, samtidig med klare færdselsregler i fællesskabet er med til at understøtte alle beboernes positive udvikling og gode trivsel.

De fysiske rammer

Mange af vores beboere i §85 vil gerne bo tæt på fælleslejlighederne. Vi kan nogen gange være behjælpelige med at finde egnede lejligheder i Slagelse. Nogle beboere bor i en 2-værelses-lejlighed. Her bor man alene og behøver ikke at dele faciliteter med andre. Der er også mulighed for at bo sammen to og to, hvis matchet passer og man ønsker det.

Der er tilknyttet en fælleslejlighed til hver afdeling. Derudover har vi en intern Cafe, som bliver brugt til fælles arrangementer, spisning og madproduktion under godkendte rammer.

I botilbuddet (§§107 og 108) bor man typisk i en 2 værelses-lejlighed i umiddelbar nærhed af fælleslejligheder og nattevagten.

Støtten

Der gives støtte, vejledning og rådgivning til beboerne i eget hjem. Støtten ydes med henblik på, at han/hun får udviklet egne kompetencer til at varetage diverse dagligdags rutiner. Beboerne lever et selvstændigt liv, men med os på sidelinjen til at bidrage med mulige løsninger på de problemstillinger, som beboeren møder. Det kan være alt fra de dagligdags gøremål til arbejde og uddannelse. Vi yder i §85, alt efter beboerens behov og bevilling, x-antal støttetimer, som bliver fastlagt i løbet af ugen i samarbejde med beboeren. Derudover vil vores projektafdeling blive en del af tilbuddet. Her har beboeren mulighed for at deltage i fællesarrangementer som spisning, sport, computer café, filmaftener m.m.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

Vi benytter os desuden af et sommerhus, som giver følelsen af at komme lidt væk, og hvor der er højt til loftet. 

Også i botilbuddet er støtten som udgangspunkt struktureret. Der bor også enkelte unge mennesker, der har brug for større fleksibilitet end et ugeskema kan give plads til. Derfor vil en del af støtten gives, når der er et behov, eller når det er muligt for beboeren at modtage støtte.

Opgangsfællesskabet

Absalonsgade 24 er et opgangsfællesskab som tæller i alt otte lejligheder. Opgangsfællesskabet er også beliggende centralt i Slagelse tæt ved tog- og busstation. Vi er godkendt som botilbudslignende foranstaltning. Se evt. mere på tilbudsportalen.

Beboerne bor enten to og to eller alene, - forudsat at de har økonomi til dette. Alle lejlighederne er treværelses lejligheder, dvs. at hvis man bor to i en lejlighed, har man sit eget værelse, men deler toilet/bad og køkken.
To af lejlighederne fungerer som personalelejlighed, hvor personalet har et kontor, men hvor der også er en stor spisestue samt tv-stue. Det betyder, at beboerne har mulighed for at samles flere ad gangen under f.eks. fællesspisning eller når der skal holdes møder. Ligeledes giver det også beboerne en mulighed for at mødes på neutral grund for at se tv, spille spil, eller lignende.

Hver aften gives der tilbud om fællesspisning til beboerne.
Der er bemanding alle ugens dage inklusiv weekender.

 

Ekkenberg Netværk nye botilbud (18 pladser)

Vi har arbejdet med målgruppen i over 20 år. Vi tilbyder pladser indenfor SEL §§85, 107 og 108. Der er i stadig ledige pladser.

Målgruppe
Voksne over 18 år med ASF, lettere udviklingshæmning, ADHD, Angst, OCD, mm.

Pædagogikken
Vi tilbyder både individuel støtte til botræning, indkøb, madlavning, økonomi osv., men har også fokus på at modarbejde isolation og ensomhed. Derfor tilbyder vi også forskellige former for aktiviteter, sjove oplevelser og samvær i mindre grupper. Selv om man har fået en autismediagnose, har man brug for følelsen at høre til og udvikle sig sammen med andre. Personalet er erfaren og veluddannet med løbende videreuddannelser og hyppig supervision. Der er tilknyttet sovende nattevagt, og der er personale 24/7.

Omgivelse
Vi bor i et helt nyt boligkompleks i det centrale Slagelse i gåafstand til gågaden og stationen. Foruden os bor der tilfældige lejere. Beboerne bor i nye 2-værelseslejligheder med køkken og bad. Derudover er der tilknyttet to fælleslejligheder, hvor den sovende nattevagt også holder til.

Særligt om Aktivitets-og samværstilbuddet Projekten

Formålet med projekttilbuddet er at tilbyde et samlingssted for beboerne. Et alternativt aktivitets- og samværstilbud, så beboerne får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter. Uanset om de er i stand til at varetage et job, beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

I Projekten, som er en intern Cafe i byen, er der mulighed for diverse aktiviteter, der spænder fra computercafé / hjemmebiograf til kreative aktiviteter, dart og fælles ture, arrangementer.

Tilbuddene i Projekten skal være med til at opretholde eller forbedre beboernes personlige og sociale færdigheder, men alle aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. De er frivillige og eksisterer langt hen ad vejen på beboernes præmisser. Igennem de fælles aktiviteter får vi muligheden for at opbygge en relation, som med tiden kan danne fundamentet for en begyndende udvikling såvel personligt som socialt. 

I Projekten er der mulighed for:

  • At beboeren gennem aktiviteterne med andre opnår større selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder – så beboeren på sigt i højere grad vil kunne benytte sig af samfundets almindelige tilbud.
  • At skabe mulighed for, at den enkelte kan udvikle og vedligeholde personlige færdigheder gennem udfordrende og meningsfulde aktiviteter. Herunder anser vi det for særlig vigtigt at støtte beboerne i at (videre-)udvikle evnen til relationsdannelse.
  • At hjælpe beboeren med at finde alternative og mere hensigtsmæssige strategier i kontakten med andre.
  • Desuden skaber Projektens tilbud mulighed for at beboerens daglige pædagogiske personale kan foretage observationer i forhold til, hvordan den enkelte med tiden udvikler sine sociale kompetencer, med henblik på at evaluere på den pædagogiske indsats og justere den, så den fortsat vil være meningsgivende og målrettet.