Ekkenberg i Olufsgade §§107 og 108

Beboerne

Målgruppen retter sig mod beboere over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst eller lignende tilstødende problematikker. De fleste af vores beboere er i 20erne eller 30erne. 

Man kan enten bo i botilbud som midlertidig foranstaltning (§107) eller længervarende (§108).

Tilbuddet er godkendt til 13 personer i alt.  

Personalet

Ekkenberg i Olufsgade er organiseret som Fond (non-profit).

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale, men der er også ansat personaler med bred baggrund såsom sygeplejerske, SSA eller anden uddannelse..

 Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Flere pædagoger har videreuddannet sig som narrative samtaleterapeuter. Herudover er der tilknyttet to eksterne psykologer Christina Sommer og Lars Bo Jørgensen og overlæge i psykiatri Inger Beck.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt i §107. Der er mulighed for at udvide tilbuddet med en vågen nattevagt, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.

Pædagogikken

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde beboerne der, hvor de er.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel beboer, samtidig med klare færdselsregler i fællesskabet er med til at understøtte alle beboers positive udvikling og gode trivsel.

Udover ADL og botræningen støtter vi beboerne i deres uddannelse, beskæftigelse eller arbejde.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

Der er mulighed for at reflektere over eget liv og egne værdier individuelt eller i mindre grupper, idet der bliver afholdt narrative samtaler, der bidrager til øget selvforståelse og tildels også for hinanden. Personalet, der styrer disse samtaler er specialuddannede pædagoger med overbygning på narrativ samtaleterapi.

Der er også mulighed for at dyrke det, der livet værd at leve. Sjove eller rare aktiviteter. Det kan spænde fra at dyrke motion til tv-hygge, madlavning til cafébesøg, alenetid til fællesskab osv.

Der er mulighed for udflugter, ture og mindre ferierejser i mindre grupper, så det giver mening for den enkelte beboer.

Igennem vores tætte samarbejde med Ekkenberg Netværks §85 er det for vores beboere muligt på helt naturlig måde at danne relation til andre unge mennesker, der også har lignende udfordringer, men typisk har et højere funktionsniveau og ikke er placeret på en institution. Der er også enkelte unge under §85, der tidligere har boet under §107, men som nu kan klare sig med mindre støtte. På sin vis kan disse unge mennesker fungere som forbilleder for vores beboere. Typisk møder vores beboere disse unge til aktiviteter såsom fredagsbrunch, svømmehalsture, fitnesscenter, udflugter, nytårsfest, lan-parties osv.

De fysiske rammer

Nogle beboere bor i en 2-eller 3-værelses-lejlighed. Her bor man alene og behøver ikke at dele faciliteter med andre. I alle lejligheder er der køkken og bad.

Nogle lejligheder er beliggende i samme ejendom som en personalelejlighed. De øvrige ligger i umiddelbar nærhed af personalelejligheden, hvor også nattevagten holder til.

Alle lejlighederne er beliggende centralt i Slagelse, meget tæt på indkøbscenter og stationen.

Der er indrettet 3 fælleslejligheder, som fungerer både som kontor, fællesrum for beboerne samt mødelokale. 

Derudover har vi en intern Cafe, som bliver brugt til fælles arrangementer, spisning og madproduktion under godkendte rammer.

Vi har et sommerhus i en afstand på ca 10 km. Dette sommerhus bliver brugt til at komme lidt væk fra hverdagen. Det kan både være for en enkel beboer eller en grupper beboere. Det kan være med eller uden overnatning. Her er der højt til loftet og mulighed for at spille bordtennis, billiard, udendørs aktiviteter og selvfølgelig mulighed for at gå tur ved stranden eller bade i havet.