Ekkenberg i Olufsgade §§107 og 108

Beboerne

Målgruppen retter sig mod voksne med autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD eller lignende tilstødende problematikker.

Tilbuddet er godkendt til 16 personer i alt.  

Vi tilbyder en boform til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Målgruppen retter sig mod beboere over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst eller lignende tilstødende problematikker. De fleste af vores beboere er i 20erne eller 30erne. De fleste bor hos os i flere år.

Personalet

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale.

Der er ligeledes ansat en sygeplejerske, samt personaler med håndværksmæssig baggrund. Derudover er der også pædagoger med diverse dobbeltuddannelser. Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Flere pædagoger har videreuddannet sig som narrative samtaleterapeuter. Herudover er der tilknyttet to eksterne psykologer Christina Sommer og Lars Bo Jørgensen og overlæge i psykiatri Inger Beck.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt. Der er mulighed for at udvide tilbuddet med en vågen nattevagt, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.

Pædagogikken

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde beboerne der, hvor de er.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel beboer, samtidig med klare færdselsregler for og i fællesskabet, er med til at understøtte alle beboers positive udvikling og gode trivsel.

 

Udover ADL og botræningen støtter vi beboerne i deres uddannelse, beskæftigelse eller arbejde.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

 

To gange om året lejer vi et sommerhus, som er omkostningsfrit for beboerne. De sidste tre år har vi også været på sneferie i Sverige med en beskeden egenbetaling for beboerne.

 

Igennem vores tætte samarbejde med Ekkenberg Netværk (SEL §85) er det for vores beboere muligt på helt naturlig måde at danne relation til andre unge mennesker, der også har lignende udfordringer, men typisk har et højere funktionsniveau og ikke er placeret på en institution. Der er også enkelte unge under §85, der tidligere har boet under §107, men som nu kan klare sig med mindre støtte. På sin vis kan disse unge mennesker fungere som forbilleder for vores beboere. Typisk møder vores beboere disse unge til aktiviteter såsom fredagsbrunch, svømmehalsture, fitnesscenter, udflugter, nytårsfest, lan-parties osv.

De fysiske rammer

Nogle beboere bor i en 2-eller 3-værelses-lejlighed. Her bor man alene og behøver ikke at dele faciliteter med andre. Der er også mulighed for at bo sammen to og to, hvis man ønsker det. I alle lejligheder er der køkken og bad.

Nogle lejligheder er beliggende i samme ejendom som en personalelejlighed, de øvrige ligger i umiddelbar nærhed af en personalelejlighed.

Alle lejlighederne er beliggende centralt i Slagelse, meget tæt på indkøbscenter og stationen.

Der er indrettet 3 fælleslejligheder, som fungerer både som kontor, fællesrum for beboerne samt mødelokale. Nattevagten holder til i en af personalelejlighederne.

Derudover har vi en intern Cafe, som bliver brugt til fælles arrangementer, spisning og madproduktion under godkendte rammer.

Vi har også et sommerhus ved stranden i cykelafstand. Her er der højt til loftet, hvor der er mulighed for typiske sommerhusaktiviteter, men også pool-billiard, bordtennis mm.