Ekkenberg Netværk er et tilbud om individuel støtte, rådgivning og vejledning i forhold til unge med særlige behov. Vi yder socialpædagogisk hjælp og støtte, således at den unge, så vidt som overhovedet muligt, kan leve et liv på egne præmisser.

Netværket yder individuel tilrettelagt støtte baseret på den enkeltes behov.

Hjælpen tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og muligheder og gives med respekt for den unges værdighed.

Netværket tilbyder støtte efter både § 108, § 107 og § 85 i serviceloven. Kort fortalt er § 85 et tilbud om et bestemt antal støttetimer i eget hjem pr. uge. Aftalen om hvor mange støttetimer der skal tilbydes, er fastsat ud fra det funktionsniveau, som kommunen vurderer den unge har.

§107 er et midlertidigt botilbud. §108 er et længervarende botilbud. Der er pædagoger til at hjælpe både dag og nat. Netværkets afdelinger er geografisk placeret i det centrale Slagelse.

Ekkenberg Netværk i Slagelse har startet et nyt botilbud (18 pladser) den 1. maj 2021

Vi har arbejdet med målgruppen i over 20 år. Vi tilbyder pladser indenfor SEL §§85, 107 og 108. Der er stadig få ledige pladser.

Målgruppe
Voksne over 18 år med ASF, lettere udviklingshæmning, ADHD, Angst, OCD, mm.

Pædagogikken
Vi tilbyder både individuel støtte til botræning, indkøb, madlavning, økonomi osv., men har også fokus på at modarbejde isolation og ensomhed. Derfor tilbyder vi også forskellige former for aktiviteter, sjove oplevelser og samvær i mindre grupper. Selv om man har fået en autismediagnose, har man brug for følelsen at høre til og udvikle sig sammen med andre. Personalet er erfaren og veluddannet med løbende videreuddannelser og hyppig supervision. Der er tilknyttet sovende nattevagt, og der er personale 24/7.

Omgivelse
Vi bor i et helt nyt boligkompleks i det centrale Slagelse i gåafstand til gågaden og stationen. Foruden os bor der tilfældige lejere som hr. og frue Danmark. Beboerne bor i nye 2-værelseslejligheder med eget køkken og bad. Derudover er der tilknyttet to fælleslejligheder.