Ekkenberg Netværk er et tilbud om individuel støtte, rådgivning og vejledning i forhold til unge med særlige behov. Vi yder socialpædagogisk hjælp og støtte, således at den unge, så vidt som overhovedet muligt, kan leve et liv på egne præmisser.

Netværket yder individuel tilrettelagt støtte baseret på den enkeltes behov.

Hjælpen tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og gives med respekt for den unges værdighed og integritet.

Netværket tilbyder støtte efter både § 107 og § 85 i serviceloven.Kort fortalt er § 85 er et tilbud om et bestemt antal støttetimer pr. uge. Aftalen om hvor mange støttetimer der skal tilbydes, er fastsat ud fra det behov, som kommunen vurderer den unge har.

§107 er et døgntilbud. Dvs. der er pædagoger til at hjælpe både dag og nat. Netværkets afdelinger er geografisk placeret i hh. Slagelse og København.